Birinci TİP deneyimi
bir daha yaşanır mı acaba?

Türkiye'de Leninizme
yer var mı?
Gezi Ayaklanması
saptamaları

Yeni bir dil, hareket
ve geleneksel refleksler

Sol, iktidara nasıl
gelebilir?

 

Yeni Cevap 
Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
15-10-2014, 14:54
Mesaj: #1
Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri

30 Ağustos ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde toplanarak sosyalist solun birlikte hareket etmesi doğrultusunda somut adımlar atan değerli dostlar,

Ülkemizin gündeminde sosyalist solu mücadeleye çağıran çok fazla güncel ve yakıcı sorunun bulunduğu açık. Solun mücadelesinin hiçbir zaman sandıkla/seçimlerle sınırlı kalamayacağı da...

Ancak diğer taraftan, başta 2015 yılında düzenlenecek olan genel seçimler olmak üzere bundan sonraki seçimlerde sosyalist solun daha etkili olabilmesi ve asıl önemlisi seçim çalışmalarının sol mücadeleye daha fazla katkıda bulunabilmesi için bugünden başlatılacak olan sistemli çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Sosyalistlerle sınırlı kalmayacak, özellikle Gezi Direnişinden bu yana harekete geçen toplum kesimleriyle birlikte hareket etmemizi mümkün kılabilecek olan ortak mücadele zeminlerine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, seçimlerde neyi nasıl yapmamız gerektiği tartışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan aşağıdaki taslak metni de, ana hatlarıyla benimsemeniz durumunda ona son şeklini vermek üzere, gündeminize almanızı öneriyoruz.

Adnan Marangoz, Ahmet Bertuğ, Ali Mert, Ali Şimşek, Atilla Kaboğlu, Ayfer Ürün, Burcu Akman, Candan Badem, Caner Yeni, Cemil Can Vural, Cenk Ahmet Kozağaç, Cenk Gündoğdu, Çağlar Ceylan, Ergun Çağlayan, Erkin Özalp, Esra Aksoy, Eylem Toğrul, Fatih Yüksel, Gülizar Eröksüz, Güzella Bayındır, Lütfiye Ülkümen, M. Deniz Schulze, Mehmet Can Yapar, Meral Elibol, Metin Cihan, Mustafa Yükselbaba, Muzaffer Osmanoğlu, Nergis Mütevellioğlu, Nihat Ateş, Özlem Yurdakul, Şafak İdil Ekmen, Şebnem Öner, Taylan Özgür Taş, Tunca Eröksüz, Vedat Aydemir, Zafer Erbay.

Halkçı Adayların Yönetmesi ve Denetlenmesi için

HAYDİ!

Biz, halkız!

Yani, bu ülkede emekleriyle geçinmeye çalışan insanlardan ve ailelerinden oluşan ezici çoğunluğuz.

Ulusal ya da etnik kökenlerimiz, inançlarımız, dillerimiz, cinsiyetlerimiz ya da cinsel yönelimlerimiz ne olursa olsun, onurumuzla, insanca ve özgürce yaşamak istiyoruz!

Bugüne kadar, bizi yönetenler, bizim adımıza çok şey söyledi, gerçek çıkar ve beklentilerimize ters düşen çok fazla karar aldı.

2013 yılındaki Gezi Direnişimizle sesimizi duyurmaya çalıştık.

Ama yetmediğini gördük. Hem iktidardaki hem de muhalefetteki yöneticiler, bizi eskisi gibi yönetmeye devam edebileceklerini düşünüyor.

Söz söyleme hakkımızı “sandık”la sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Sandıkta da, önümüze, birkaç parti liderinin bizim görüşlerimizi dikkate almadan seçtiği, bize değil parti liderlerine hesap verecek olan adaylar koyuyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi, seçim hilelerine başvuruyor, oylarımızı çalıyorlar.

Artık, eskisi gibi yönetilmek istemiyoruz!

Bundan sonraki seçimlerde, gücünü bizden alan, halkçı, seçilmeleri durumunda denetlenmeyi ve hesap vermeyi kabul eden adaylar çıkaracağız.

Oylarımızı kullandıktan sonra, evlerimize dönüp oturmayacağız. Seçim kazanan halkçı adaylarımızı destekleyeceğiz, yönlendireceğiz ve denetleyeceğiz. Seçimleri kaybettiğimiz yerlerde, yöneticilik görevlerine seçilenlerin yaptıklarının takipçisi olacağız ve bir sonraki seçimleri kazanmak için çalışacağız.

Aşağıdaki TEMEL HEDEFLERimizi ve İŞLEYİŞ İLKELERİmizi benimseyen herkesi, Halkçı Adayların Yönetmesi ve Denetlenmesi için HAYDİ! Hareketine çağırıyoruz. Mevcut platformlardan birine katılabilir ya da yeni bir platform kurabilirsiniz!

Halkın kendi kendisini yönetmesi, daha güzel bir ülke, çocuklarımız için daha mutlu ve onurlu bir gelecek için, HAYDİ!

TEMEL HEDEFLERİMİZ

- Yurttaşlar arasında ırklara, milliyetlere, etnik kökenlere, dillere, cinsiyetlere, cinsel yönelimlere, inançlara ve yaşam tarzı tercihlerine dayalı her tür ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması.

- Herkese insanca çalışma koşullarının sağlanması; tüm çalışanlara ve çalışamayacak durumda olanlara aileleriyle birlikte insanca yaşamalarına yetecek ücretlerin ödenmesi.

- Herkese eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim.

- Herkese eşit ve parasız sağlık hizmetleri.

- Herkese ev.

- Herkese parasız İnternet erişimi.

- Halkın katılımıyla, doğayı ve çevreyi gözeten planlı kalkınma ve kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi.

- Devlet yöneticilerinin ve yönetim organlarının devlet yönetimiyle ilgili her tür faaliyetlerinin herkesçe izlenebilir kılınması, yöneticilerin gelirlerinin işçi ücretlerinin ortalamasından yüksek olmaması, tüm yöneticilerin seçimle belirlenmesi ve yöneticilerin onları seçenler tarafından her an görevden alınabilir olması.

- Emperyalist ülkelerle kurulmuş olan ittifaklardan ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden örgütlerden çıkılması.

- Irkçılık, inanç sömürüsü ya da savaş kışkırtıcılığı içermeyen her tür hedef doğrultusunda örgütlenmenin ve bu hedeflerin hayata geçirilmesi için propaganda faaliyetlerinde bulunmanın serbest olması.

İŞLEYİŞ İLKELERİMİZ

HAYDİ! Hareketi (bundan sonra kısaca “Hareket”), Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde ya da köyünde kurulabilecek olan HAYDİ platformlarının (örneğin, “HAYDİ Edirne!”, “HAYDİ Mamak!”, “HAYDİ Fatsa!”) birliğidir. Bu arada, “HAYDİ Yatağanlı İşçiler!”, “HAYDİ Dicle Üniversitesi!” ya da “HAYDİ Hataylı Kadınlar!” gibi farklı platformlar da kurulabilir.

Platformlar, Hareketin TEMEL HEDEFLERiyle uyumlu olacak şekilde, her tür konuda çalışma yürütebilir (yerel sorunları çözme mücadeleleri, dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması, aşevlerinin kurulması vb. vb.). Ancak öncelikli amacın önümüzdeki seçimlerde milletvekillikleri, belediye başkanlıkları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri kazanmak olduğu ihmal edilmez ve tüm bu çalışmalar halkın temsilcilerini yöneticilik görevlerine getirme hedefi gözetilerek yürütülür.

Hareketin merkezi bir Yürütme Kurulu bulunur. Bu kurul, platformların yönetim organı değildir. Tüm platformların tüm üyelerinin oylarıyla alınan kararlar dışında, Yürütme Kurulunun yapacağı açıklamalar, platformlar için, bağlayıcı kararlar anlamına gelmez.

Hareketin bütününü ilgilendiren her tür karar (örneğin Hareketin temel ülke sorunlarıyla ilgili merkezi politikaları hakkındaki kararlar), Yürütme Kurulunun ya da tüm platformların tüm üyelerinin en az yüzde 5’inin önerileri doğrultusunda, tüm üyelerin oylarıyla alınır. Tek tek platformlar Yürütme Kuruluna karar önerisi sunabilir.

“HAYDİ” ismini kullanan bir platformun Hareket üyesi olma (ve üyeliğini koruma) şartları şunlardır:

1)      Hareketin TEMEL HEDEFLERinin ve İŞLEYİŞ İLKELERİnin benimsenmesi.

2)      Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık gibi görevlere aday gösterilecek olanların ön seçimlerle belirlenmesi.

3)      Söz konusu görevler için aday gösterilecek olanların seçimlere bağımsız olarak mı yoksa herhangi bir siyasi partinin çatısı altında mı gireceklerine kendilerini aday gösteren platformların üyeleri arasında yapılacak olan seçimlerle karar verilmesi.

4)      Söz konusu görevlere seçilenlerin, görevleriyle ilgili her tür konuda halkı düzenli olarak ve eksiksiz şekilde bilgilendirmesi ve kendilerini aday gösteren platformların üyelerinin (yine onlar tarafından seçimlerden önce belirlenecek olan) belirli bir yüzdesinin talep etmesi durumunda bu görevlerinden istifa etmeleri.

5)      Söz konusu görevlere seçilenlerin, bu görevleri sayesinde elde edecekleri gelirlerle ilgili olarak halka düzenli olarak hesap vermesi ve gelirlerinin ilgili platformlar tarafından belirlenecek olan bir üst sınırı aşan kısmını platformların belirleyeceği kurumlara bağışlamaları.

6)      Platformun iç işleyişinde (mali konular dahil olmak üzere) eksiksiz bir şeffaflığın sergilenmesi. Platform içi tüm görevlendirmelerde seçim yoluna gidilmesi.

7)      Platform faaliyetleri hakkındaki her tür bilginin bir İnternet sitesi ya da sosyal medya kanalı aracılığıyla düzenli olarak paylaşılması. Söz konusu site ya da kanalda, Hareketin TEMEL HEDEFLER ve İŞLEYİŞ İLKELERİ metinlerine yer verilmesi ya da bunların bağlantılarının paylaşılması.

Hareket üyesi platformların güncel listesi Hareketin İnternet sitesinde yer alır. Bir platformun Hareket üyeliğine kabul edilmesine ve üyelikten çıkarılmasına Yürütme Kurulu karar verir. Yürütme Kurulunun gerekli görmesi ya da tüm platformların tüm üyelerinin yüzde 5’inin talep etmesi durumunda, üyeliğe kabul etme ya da üyelikten çıkarma karar önerileri, tüm platformların tüm üyelerinin oylarına sunulur.

Platformlar arasındaki ilişkilerin ne şekilde kurulacağına platformlar karar verir.

Hareketin temel hedefleri ve işleyiş ilkeleri, Hareket üyesi tüm platformların tüm üyelerinin katılacağı oylamalarla değiştirilebilir. Hareket Yürütme Kurulunun getirdiği ya da Hareket üyesi platformların tüm üyelerinin yüzde 5’inin desteğini alan değişiklik önerileri oylamaya sunulur.

Hareketin Yürütme Kurulu ?? kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nda kararlar kurul üye sayısının yarıdan fazlasıyla alınır. Yürütme Kurulu, toplantılarını İnternet aracılığıyla gerçekleştirebilir. Toplantı tutanakları Hareketin İnternet sitesinde yayımlanır.

Geçici Yürütme Kurulu, Hareketin ilk destekçileri tarafından seçilecektir.

Yürütme Kurulu, kendi içinden bir HAYDİ! Hareketi Sözcüsü seçer. Sözcülük görevinin süresi 6 aydır ve aynı kişi iki dönem üst üste sözcülük görevine seçilemez. Sözcü, Yürütme Kurulu tarafından her an görevden alınabilir ve Hareket üyesi tüm platformların tüm üyelerinin yüzde 5’inin talep etmesi durumunda görevden alma önerisi Hareket genelinde oylamaya sunulur.

Yürütme Kurulu üyelikleri, yılda bir kez, Hareket genelindeki seçimlerle yeniden belirlenir. Seçimler “çarşaf liste” yöntemiyle gerçekleştirilir.

Hareketin İnternet sitesi Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Bu sitenin öncelikli görevlerinden biri, Hareket üyesi platformların çalışmalarından ve deneyimlerinden tüm platformların haberdar edilmesidir. Ayrıca, Yürütme Kurulu, bu siteye, platformların çalışmalarına kılavuzluk edebilecek olan metinler ekleyecektir.

Hareket genelinde yapılacak olan oylamalarda, oylamalara katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamalar, uygun güvenlik önlemleri alınarak, İnternet aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
15-10-2014, 16:25
Mesaj: #2
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Türkiye'nin muhalif kişileri Parti ile mücadele olmasında ne olursun olsun diyorlar.
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
15-10-2014, 16:39
Mesaj: #3
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Sanırım ziyaretçi dostumuzun bir yanlış anlaması söz konusu, çünkü öneri, çok sayıda sosyalist partinin temsilcilerinin de yer aldığı Vişnelik sürecinin katılımcılarına yapılıyor.
 
Kişisel olarak, önerilen türdeki bir hareketin sosyalist partilere önemli olanaklar sunabileceği kanısındayım...
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
15-10-2014, 19:18
Mesaj: #4
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Irkçılığın yanına genel Ayrımcılık ifadesinin eklenmesi yerinde olur. Bu arada Haydi'den daha güzel tınısı olan bir isim bulunabilirdi belki.
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
15-10-2014, 22:00
Mesaj: #5
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
HAYDİ! güle güle
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
16-10-2014, 00:21
Mesaj: #6
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Bu kadar tepeden inmecilikten şikayet edip ardından da masa başında mühendislik projesi çizer gibi toplumsal hareket formu çizmek... Bence en iyisi halk hareketi tasarım yarışması açılsın. Yarışma şartnamesi ve juri açıklansın. Hepimiz böyle projeler çizip hareketçilik oynayalım. Oh ne ala memleket...
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
16-10-2014, 14:23
Mesaj: #7
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Masa başı çizimi, dükkancılıktan iyidir. Sanki daha somut teklifler var Vişnelik'te de "öyle olmasın böyle olsun" mu deniyor? Ben bunu bir öneri olarak iyi buldum ama bulmasam da "böyle olmaz" demekle olmaz. Bir ayrıntılı öneri bile 1,5 yıldır ortak mücadele tartışmalarının nerelere gitmesi gerekirken nerelerde kaldığını gösterebiliyor.
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
17-10-2014, 15:10
Mesaj: #8
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Yahu Erkin Özalp, akıl var mantık var, sen onları hepimizden iyi tanıyorsun, sosyalist bireyleri yönlendiren örgüt ağaları ve kanaat önderleri şuraya yazdığın şeyleri kabul ederler mi hiç? Bahaneleri de hazır: Metinde bir kere bile sosyalizm kelimesi geçmiyor.
Anca örgütsüz solcu aydınlara hitap eder bunlar. Onlar da, yani sizler de örgütlere hakim olmadığınız için bir adım atılmaz.
Ne çıkacak Vişnelik toplantısından? Ne çıkmasını bekliyorsunuz? Otuz yıllık örgüt ağaları ne derse o olacak yine. Bu yazdıklarınız ancak Gün Zileli'yi ikna eder. O da anarşist.
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
20-10-2014, 14:14
Mesaj: #9
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Forumun çok imzalı önerisinin ardından bugünde Birleşik Haziran Hareketinin(Bundan sonra Haziran olarak anilacaktir.)yola çıktığının duyurusu yapıldı. Çağrıda, Haziran'ın hedef, ilke, ve işleyişi hakkında genel bilgilere yer veriliyor. Ancak çağrıda 2015 seçimleri hakkında ve diger başliklarda nasıl bir tutum alınacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
http://m.ilerihaber.org/birlesik-haziran...ikti/3860/
Öncelikle iyi ki doğdun Haziran. Umarım kuruluşun mutlu ve güzel günlerin müjdecisi olur. Yolun açık olsun.
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
03-11-2014, 21:27 (En son düzenleme: 03-11-2014 21:30 Vedat AYDEMİR.)
Mesaj: #10
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Haziran hareketinin seçimlere sadece 7 ay kalmışken nasıl bir calışma yürüteceği konusunda bilgi sahibi olan varmı? Biraz daha vakit kaybedilirse Gezi de sokağa çıkan halk seçeneksiz bırakılmış olacak.

1. Adaylar ne şekilde belirlenecek?
2. Halkçı adayların seçime gireği bölgelerde nasıl bir çalışma olacak?
3. Her bir bölgenin yerel sorun ve beklentileri bu çalışmaların neresinde duracak?
4. Seçim bütçesi nasıl oluşturulacak?
v.s sorular çoğaltılabilir.

Bu ve benzeri binlerce soruya cevap verecek Türkiye geneli, il, ilçe seçim komitelerinin kurulması ve calışmalara başlaması dahi aylar sürebilir. Bu sebeple bir adım öne çıkma cüretini gösteren Haziran bileşenlerini bu konularda acil bir şekilde adım atmaya davet ediyorum.

 
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
04-11-2014, 12:20
Mesaj: #11
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
İleri Haber'e yazmış oldum:

BHH ve genel seçimler
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
11-02-2015, 21:47 (En son düzenleme: 11-02-2015 21:54 Vedat AYDEMİR.)
Mesaj: #12
RE: Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Birlesik Haziran Hareketi' ne "Halkçı Adayların Yönetmesi ve Denetlemesi İçin" (kısaca Haydi) yaptığımız çagrının üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçmis durumda. Ancak o günden bugüne secimler başlığında somut bir ilerleme yok. Hala secime girilsin mi girilmesin mi? noktasındayız ne yazık ki. Seçimler Haziranın yaygın bir şekilde halkla bulusacagı, tanışacagı ve kendini var edecegi en önemli başlıkların başında geliyor oysaki. Haziranın sözü bellidir burda bir sorun yok ancak siyasi bir güç olmanın geregi sadece söylemek degil halkı sözüne ikna etmektir. Türkiye siyasetinin beşinci gücünün, meclis dışındaki en büyük muhalefet odağının seçimlerde yapacagı çok sey var. Bu yüzden diyorum ki Haziran adayları sokağa, Haziran adayları Meclise. Haydi...Haydi...Meclise Haziran Güneşi dogacak. Yeter ki isteyelim, yeter ki karar verelim, yeter ki planlayalım, adayları belirleyelim, yeter ki elimizi çabuk tutalım.
 

 

 
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 


Foruma Git:

[-]
Duyurular
Forum üyeleri, alt forum başlıklarından uygun olanına tıkladıklarında açılan sayfadaki YENİ KONU AÇ butonlarını kullanarak yazı ekleyebilir
MS Word'den forumumuza yazı aktarma

[-]
Son Yazılar/Yorumlar
Açık Radyo Kimin Sesi
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
26-08-2015 12:24
» Cevaplar: 1
» Gösterim: 10864
Suriye'nin Fua ve Kafraya Beldelerinde Katliam V...
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
26-08-2015 12:01
» Cevaplar: 2
» Gösterim: 15489
7 Haziran seçimleri ve işçi sınıfı diktatörlüğü
Son Yazı: A. Meriç Şenyüz
16-07-2015 10:23
» Cevaplar: 2
» Gösterim: 21130
Jerónimo de Sousa ile PCP’nin seçimlere bakışı ü...
Son Yazı: haddizât
07-07-2015 20:02
» Cevaplar: 1
» Gösterim: 11942
Yeni Dönemde Birleşik Haziran Hareketi Ne Yapmal...
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
21-06-2015 18:12
» Cevaplar: 7
» Gösterim: 30535
AKP'NİN SILAHLANDIRDIĞI VE HER TÜRLÜ DESTEGİ VER...
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
11-06-2015 18:23
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 8085
HDP seçimlerde neden desteklenmeli?
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
05-06-2015 12:25
» Cevaplar: 1
» Gösterim: 12367
Bereketli toprakların ozanı Orhan Kemal 100 yaşı...
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
03-06-2015 23:49
» Cevaplar: 1
» Gösterim: 13002
seçimde ne yapmalıyız?
Son Yazı: ali mert
22-03-2015 00:57
» Cevaplar: 10
» Gösterim: 42322
Vişnelik sürecinin katılımcılarına bir öneri
Son Yazı: Vedat AYDEMİR
11-02-2015 21:47
» Cevaplar: 11
» Gösterim: 52465