Eşitlikçi Forum
Kardinal Marx: 'Kapitalizmi aşmak zorundayız' - Yazdırılabilir Sürüm

+- Eşitlikçi Forum (http://esitlikciforum.net)
+-- Forum: HaberVeriYorum (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Dünya (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Konu: Kardinal Marx: 'Kapitalizmi aşmak zorundayız' (/showthread.php?tid=146)Kardinal Marx: 'Kapitalizmi aşmak zorundayız' - Erkin Özalp - 28-05-2014 22:03


Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx, Alman Katolikleri Merkez Komitesi (!) toplantısında yaptığı konuşmada kapitalizmi sorgulama gereğini duymuş ve şöyle söylemiş:

“Toplumun ve devletin küresel düzlemdeki yeniden tanımlanması hakkında tartışmak, kapitalizmin ötesine geçerek düşünmek zorundayız; çünkü hedef, kapitalizm değil; aksine, onu aşmak zorundayız.” (Kaynak)

Kardinal Marx, aynı konuşmasında şunları da vurgulamış:

“Hiçbir Katolik Hıristiyan, işsizlik beni ilgilendirmez ya da yaşamın korunması benim sorunum değil, diyemez.”

Reinhard Marx’ın Karl Marx’ı hatırlatan sözlerinin ardında, Karl Marx’ın kitaplarını okumuşluğu da bulunuyormuş. Okumak ne kelime, Karl Marx’ın Kapital’i hakkında (ikinci bir yazarın önemli katkılarıyla) kitap yazmış: Kapital. İnsan için bir Savunma. (Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen.)

Ama, 2008 yılında yayımlanan bu kitap hakkında yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla, Kardinal Marx da, başka pek çokları gibi, yalnızca, Marksizme tümüyle aykırı olan kendi tezlerine dayanak sağlamak için, “Karl Marx’ın hakkını teslim eder gibi” görünmeye çalışmış. Reinhard Marx da, kapitalizm ve sosyalizm dışındaki bir “üçüncü yol”u savunuyormuş. Onun üçüncü yolu, “Katolikliğin (ya da Hıristiyanlığın) toplumsal öğretisi”ymiş! (Kaynak1, Kaynak2)

Yukarıda anılan konuşmasında da, “Katolikliğin toplumsal öğretisi”nin yenilenmesi gerektiğini savunmuş.

İnsanlığın kurtuluşunu mevcut dinlerden sadece birine (ve aslında o dinin de sadece belirli bir mezhebine) atfedilen bazı öğretilere bağlamakla Marksizm arasında (soyadı benzerliği dışında) herhangi bir ilişkinin bulunamayacağı açık.

Ama kardinallerin bile onun hakkını teslim eder gibi görünmekten medet umabilmesi, Karl Marx’ı fazlasıyla haklı çıkaran bir dünyada yaşadığımızın bir başka kanıtı değil mi?