Eşitlikçi Forum

Tam Versiyon: Halkevleri: 'Halkın muhtarları'nı seçtirelim
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, önümüzdeki yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler üzerine yazılı bir basın açıklaması yapmış. “Sonuçları sonraki seçimler üzerinde belirleyici etkide bulunacak olan yerel seçimlerde halk güçleri açısından temel dönemsel taktik, hiç tartışmasız AKP’nin geriletilmesi olmalıdır” diyen Ersoy, somut olarak şunları önermiş:

“Sosyalistler halkçı demokratik bir yerel yönetim programıyla bağımsız olarak kazanma olasılığı olan yerlerde kendi adaylarıyla, kazanmanın ittifakla olası olduğu yerlerde ittifaklar kurarak seçime girmeli; bunların olanaklı olmadığı yerlerde ise AKP’yi geriletme esasına göre seçim taktikleri üretilmelidir. En yerel ölçekten başlayarak halkın örgütlenmesi, söz ve karar sahibi olması hedefine uygun olarak muhtarlık seçimleri de önemsenmelidir. Halkın hak mücadelelerinin temsilcileri olarak ‘halkın muhtarları’nı seçtirmek yaşam alanlarına yönelik her türlü saldırıya karşı direnişe güç verecektir.”

Ersoy, “AKP’nin geriletilmesi” konusunda şu değerlendirmeyi yapmış:

“Haziran İsyanı ile yenilgiye uğratılan AKP’nin sandıkta meşruiyetini yeniden kazanmasına izin verilmemelidir. AKP’nin sandıkta da geriletilmesinin iki göstergesi vardır. Biri oy oranının/sayısının düşmesi, diğeri ise başta İstanbul, Ankara olmak üzere kimi büyükşehirlerde belediyeleri kaybetmesidir. Bu sonuçların ortaya çıkması AKP saflarında dağınıklık ve zayıflama yaratacaktır.”

Ama sonrasında, şu açıklamayı ekleme gereğini duymuş:

“Bu noktada belirtmek gerekir ki ‘AKP’nin geriletilmesi’ taktiğinin asıl hedefi AKP propagandasının ve AKP uygulamalarının engellenmesi olmakla birlikte, herhangi bir sol partinin (özellikle CHP veya HDP’nin) kayıtsız şartsız destekleneceği sonucunu doğurmamalıdır. Bu süreç partilerin aday tercihlerinin, geçmişte uyguladıkları yerel yönetim politikalarının ve gelecek programlarının en sert biçimde sorgulanacağı bir süreç olacaktır. ‘AKP’nin geriletilmesi’ taktiği, kaçınılmaz olarak sandık tutumunu da içerecek olmasına rağmen asıl olarak tüm neoliberal politikaların, gericiliğin, faşizmin toplumsal ve siyasal yaşamdan tasfiye edilmesi hedefinin bir parçasıdır.”

Açıklamanın tamamı: Yalana, talana, zorbalığa artık yeter!

İLGİLİ SAYILABİLECEK YAZILAR:

Sol, gerçek seçim çalışmalarından neden kaçıyor?

Gezi Direnişi solu silkeleyebilecek mi?

Referans URL